Hey Romania
Get the free Hey Romania App

Tara Oasului

Tara Oasului

45 km N-E de Satu Mare

Zona relaxanta

Una dintre cele mai cunoscute şi atractive zone de interes turistic este aceea a Ţării Oaşului, în care peisajul montan înconjoară şi străjuieşte vasta arie depresionară. Aici apar numeroase izvoare cu ape minerale, cunoscute local sub numele de “borcuturi” (Bixad, Băile Puturoasa, Băile Valea Măriei etc). Cu toate acestea, farmecul Ţării Oaşului îl constituie originalitatea şi unicitatea portului popular, a cântecului, precum şi dansul oşenesc, a datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti, a arhitecturii populare laice şi religioase, a îndeletnicirilor tradiţionale meşteşugăreşti.